Økologi-Kongres 2015 - Årets økologi-begivenhed

 

 

PowerPoint-præsentationer 2013

Her kan du hente Powerpoint-præsentationer fra oplægsholderne. Præsentationerne er konverteret til pdf af pladshensyn

 

Møde Oplægsholder Oplæg Power-point
Plenum 1   Økologiske Frontløbere Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
A Niels Halberg Økologi og ægte bæredygtighed Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B1 Jørgen E. Olesen Sådan får landmanden højere udbytter med udbyttestabilitet Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B1 Peter Mejnertsen Strategisk værktøj med styr på kvælstof, udbytte og ukrudt Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B3 Margrethe Askegaard Fakta om udfasningen og de alternative gødningskilder Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B3 Uffe Bie Den politiske beslutning: Hvorfor og hvordan skal vi udfase? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B3 Geert-Jan van der Burgt The Dutch way: Organic farming without conventional manure
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B4 Inge Røpke Grænsen for vækst er nået – på sporet af balance i ressourceforbrug Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B4 Thomas Søby

Vækst i balance

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B5 Jørgen Eriksen Mangfoldighed i den økologiske græsmark Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B5 Jørgen Sønderby Brug af urter i praksis Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B5 Majbritt B. Petersen Fodring med urter – effekt på ydelse og mælkekvalitet Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B6 Franz Renggli Organic Poultry:
Must parentstock have access to
outdoor facility
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
B6 Lis Olesen Sygdomsrisiko og -forebyggelse, hvis forældredyr skal ud Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
C1 Ole H. Caspersen

Social farming – en ny bro mellem land og by – erfaringer fra udlandet

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
C2 Cathrine Esmann Styrk din forretning i alle led fra jord til bord - prissætning, kvalitet og fortælling Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
C3 Irene Fisker Konkrete bud på alternativ håndtering af sygdom Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
C3 Mette Vaarst Erfaringer med udfasning af antibiotika Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
C3 Rikke Friedrichsen Vi arbejder med at udfase sygdomme Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
C4 John Thøgersen Forbrugeradfærd og købsmotiver for økologi i Kina og øvrige Asien? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2013
C4 Kasper Thormod Nielsen

Arla Foods’ erfaring med eksport til nærmarkeder og Kina samt hvordan tegner fremtiden

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C4 Mette Gammicchia Status på økologieksporten i dag samt fremtidige udviklingsmuligheder og potentiale på nær- og fjernmarkeder Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C5 Bruno Sander Nielsen Biogasanlægget – vejen til fuld recirkulering af næringsstofferne Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C5 Jakob Magid De alternative gødningskilder: Recirkuleringspotentialet er enormt for både N, P og K. Hvor er nutidens og fremtidens potentialer, og hvordan passer de ind i økologien? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C5 Jesper Lassen Er jeg klam, hvis jeg er til slam? Hvad siger forbrugerne? Hvordan kommunikeres genbrug af affald til fødevareproduktion? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C6 Steffen Blume Sådan forbedrer du dit dækningsbidrag i marken Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C6 William S. Andersen Kend din fremstillingspris Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D1 Ado Bloemendal Holistic grazing on farms in Holland and “Farming WITH Nature®” Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D1 Svend Daverkosen Afgræsning på Barritskov Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D2 Irene Fisker Lupin i foderrationen og selvforsyningsstrategier Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D2 Niels Finn Johansen Fodring af høns med bælgplanter og fluelarver Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D2 Reni H. Nielsen Fodring af kvæg med hestebønner Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D3 Dorthe Kloppenborg Sådan går udviklingen af økologi i foodservice Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D3 Rune Sørensen

Samarbejde og levering af kød til plejehjemskøkkenerne i Ballerup Kommune

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D3 Mogens Jensen

Når grossisten samarbejder med lokale/danske økologiske producenter

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D6 Asger S. Jørgensen Plant og så de rigtige bi-planter på bedriften Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D6 Verner Andersen Vilde bier er guld værd for naturen og i frugtplantagen Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D7 Flemming Haugaard

Økologisk fjerkræ-plante bedrift

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D7 Hans Erik Jørgensen Økologisk svin-plante bedrift Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D7 Klaus Aage Bengtson Økologisk plantebedrift Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D7 Maria Bjerre Økologisk niche plantebedrift Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
Plenum 2 Gunnar Rundgren Social and environmental benefits from organic farming Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
Plenum 2 Urs Niggli Goods for European farmers and consumers Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
Plenum 3 Henrik Hindborg Status på afsætning af økologi inden for både detail, foodservice og eksport Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
Plenum 3 Cathrine Esmann Aktuelle forbrugertreds og anvisning af hvorledes man målretter nye produkter til disse Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E2 Helle Bossen Se mulighederne som producent og kend dine kunder Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E2 Niels Riis Når man kan og vil selv Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E3 Lars Wiking Betydning af mælkens håndtering for mælkekvaliteten bl.a. med seneste nyt fra forskningen inden for opkoncentrering af mælk på gårdene Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E3 Mette K. Larsen Status på kvalitets- og ernæringsmæssige forskelle på øko-mælk og konventionel mælk Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E6 Jørgen Kjær

Udvalgt viden fra den forskning, der er gennemført i de sidste 50 år

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E6 Lars Bredahl Økologisk Landsforenings forslag til fjerdragtsbedømmelse og reaktioner i økologikontrollen Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E6 Niels Finn Johansen Fjerpilningsnøglen – hvad er det og hvordan anvendes den? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E7 Heiner Cuhls Kompostering i bioreaktor Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E9 Hanne Lindhard Forebyggende foranstaltninger mod sygdomme og skadedyr i æbler og pærer. Hvad er status og hvor mangler vi viden? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E9 Maren Korsgaard Gamle og nye robuste sorter af æbler og pærer Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E10 Bo Levesen Vores erfaringer med Smartnatur og samarbejdet med lokale lodsejere Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
       

Økologi

Gå til forsiden