Økologi-Kongres 2015 - Årets økologi-begivenhed

 

 

PowerPoint-præsentationer 2015

Her kan du hente Powerpoint-præsentationer fra oplægsholderne. Præsentationerne er konverteret til pdf af pladshensyn

 

Møde Oplægsholder Oplæg Power-point
Plenum 1 Mette Touborg Vi bruger økologi som løftestang for fællesskab og udvikling Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
Plenum 2 Patrick Holden The Soil Biome - understanding soil as the stomach of the plant Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
Plenum 2 Lars Skytte Fælles om at dyrke og pleje hinandens jord
Fælles om at dyrke og pleje hinandens jord
(sammendrag)
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
Plenum 2 Martin Beck 5 trin til en mere frugtbar jord Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
A Niels Halberg

Økologien er en succeshistorie – og den skaber samfundsmæssig værdi
Økologien er en succeshistorie – og den skaber samfundsmæssig værdi (sammendrag - oplæg)

Afstemning- Økologien er en succeshistorie – og den skaber samfundsmæssig værdi (sammendrag - afstemning)


Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
A1 Miljø John Hermansen Debat og afstemning: Hvordan kan økologien gøre det bedre for miljøet?
Debat og afstemning: Hvordan kan økologien gøre det bedre for miljøet? (sammendrag - afstemning)
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
A2 Dyrevelfærd Jan Tind Sørensen Debat og afstemning: Hvordan kan dyrevelfærden i økologisk produktion blive bedre?
Debat og afstemning: Hvordan kan dyrevelfærden i økologisk produktion blive bedre? (sammendrag - afstemning)
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
A3 Natur og biodiversitet Vibeke Langer Debat og afstemning: Hvordan kan økologien bidrage mere til natur og biodiversitet?
Debat og afstemning: Hvordan kan økologien bidrage mere til natur og biodiversitet? (sammendrag - afstemning)
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
A4 Klima Erik Fog

Debat og afstemning: Hvordan kan økologisk produktion blive mindre klimabelastende?
Debat og afstemning: Hvordan kan økologisk produktion blive mindre klimabelastende? (sammendrag - afstemning)

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
A5 Landdistrikts-udvikling Mette Meldgaard Hvordan kan økologien give mere liv og flere jobs på landet?
Hvordan kan økologien give mere liv og flere jobs på landet? (sammendrag - afstemning)
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B1 Erik Fog Bioraffinering som svar på udfordringer i økologisk produktion
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B1 Niels Finn Johansen Kvaliteten af bioraffineret protein i forhold til de økologiske høns behov Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B1 Morten Ambye-Jensen Tekniske løsninger til udvinding af protein fra kløvergræs Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B2 Bent T. Christensen Indikatorer for jordkvalitet og plantevækst
(sammendrag)
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B2 Peter Bay Knudsen Erfaringer med faste kørespor Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B2 Henning Sørensen

Sund jord – dyrkningsmæssigt set

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B2 Martin Beck Opbygning af jordens frugtbarhed Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B3 Arne Munk Introduktion og kort om projektet Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B3 Ida Stærk Nicolajsen, Katrine Siersted, Vibeke Duchwaider Hvad har vi fundet hos vores landmænd og hvad sker der hos dem? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B3 Sven Hermansen Indsatser der skaber væsentlige forbedringer Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B4 Egon Noe Partnerskaber som middel til markedsbåret og bæredygtig vækst i det økologiske landbrug Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B4 Svend Brodersen

Erfaringer fra Gram Slot med partnerskab med Rema1000 – har det fremmet kvalitet og afsætning?

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B4 Rebecka Milestad Partnerskaber som vej til bedre driftsøkonomi. Erfaringer fra ni EU-lande, som er med i HealthyGrowth   Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B5   Økologi i sporet Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
B5 Lars Egelund Olsen

Resultater fra forskningsprojekter Optimek, Rowcrop og Newcut

(sammendrag)

 
B5 Erling Nielsen

Sådan laver vi eksperimenter og udvikling på forsøgsanlægget Foulumgård med rækkedyrkning og sædskifte

(sammendrag)

 
C1 Anke Stubsgaard Den biodynamiske helhedstanke er en inspirerende udfordring for os Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
C1 Karl Henning Mikkelsen Min motivation er mere liv og muld og sundere mad til mine kunder Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
C1 Niels Rasmussen Biodynamisk drift giver mig fordybelse, forundring og forbedring af køernes sundhed Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
C3 Esben Lauridsen Avlsmålets betydning set fra praktikerens synsvinkel Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
C3 Morten Kargo Hvorfor er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
C3 Nina Aagaard Poulsen Muligheder for at fremme en sundere fedtsyresammensætning via avlsarbejde Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
C4 Marianne Bonde, Lene Thomsen

Potentialer i forskellige hyttedesign

(sammendrag)

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
C4 Lena Rangstrup Christensen Derfor dør pattegrisene. Resultater af obduktioner Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
C5 Hanne Lakkenborg Kristensen

Kan to afgrøder give mindre kvælstoftab end én? Nye forsøg fra ind- og udland.

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
C5 Jørn Nygaard Sørensen

Dyrk din egen gødning - lovende resultater fra Mobile Grøngødninger

(sammendrag)

 
C7 Bjarne Agger Siedelmann Nye samarbejdsformer i den økologiske værdikæde inden for dagligvare- og foodservice-sektoren Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
C7 Klaus Laursen Partnerskabet – hvorfor og hvordan virker det? Overordnede overvejelser og perspektiver Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D1 Asger Søgaard Jørgensen

Hvad efterspørger honningproducenten?

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D1 Darran Andrew Thomsen Nye muligheder for økologisk honningproduktion – for biavler og landmand Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D1 Lise Hansted Giver bierne værdi til det økologiske landbrug Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D1 Vibeke Langer Hvordan forbedrer man som landmand betingelserne for bier på sin bedrift?
Erfaringer fra BeeFarm og de vilde bier
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D1   Opgaver Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D2 Søren Moeslund Larsen Hvorfor og hvordan bruger jeg recirkulerede næringsstoffer – og hvad får jeg ud af det? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D2 Bjarne Hansen De økologiske landmænd efterlyser recirkulerede gødninger Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D2 Margrethe Askegaard

Økologiens udfordringer i forhold til at få fat i næringsstofferne

(sammendrag)

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D2 Sune Aagot Sckerl Flowet af recirkulerede næringsstoffer i Danmark – mængder, veje og fremtid? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D3 Mette Olaf Nielsen Kompromisser med næringsstoffer – hvor koster det på ydelsen? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D3 Mogens Larsen Hvordan får vi proteinforsyningen til at gå op i en højere enhed hos økologiske malkekøer? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D4 Camilla Vinther Forbrugerens og detailhandlens DNA Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D4 Signe Didde Frese

Danmark dobbelt så økologisk – muligheder og barrierer.

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D5 Birgitte Popp Andersen Økologi – hvad er økologisk produktion? Hvorfor lægger landmænd om? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D5 Hans Erik Jørgensen Økologisk svin-plante bedrift Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D5 Joachim Kjeldsen Hvilke myter er der om økologi? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D5 Patrick Blenner Økologisk fjerkræ-plante bedrift Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D5 Philip Dam Økologisk niche kødproducent Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D6 Henrik Nätterlund Local Faba bean production in Sweden Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
D6 Dr. Klaus-Peter Wilbois Sustainable and regional supply with organic grain legumes in Europe Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
E1C Steffen Blume Hvorfor gør I ikke det, som jeg siger? Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
E2 Per Modig Cultivation of Grain Legumes for food  Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
E2 Sözer Nesli Faba bean for Bread and Pasta production Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F1   Cirkelkompost Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F3 Johanne Schimming Erfaring med etablering af en slagtekyllingeproduktion og herunder samarbejde med andelshavere Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F3 Søren Moeslund Larsen Erfaring med etablering af en hindbærproduktion og herunder samarbejde med Coop Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F3 Stine Hjarnø Jørgensen Kom godt i gang med en ny produktionsgren Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F4 Tine Gudrun Petersen Fødevarefælleskaber – visioner og praktik Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F4 Tine Fallesen Praktisk guide til lokal afsætning af fødevarer Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F5 Marianne Bertelsen Varmtvandsbehandling af æbler – apparat vers. 2 og ny viden om tid og temperatur Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F5 Verner Andersen

Erfaringer med homøopatisk middel til regulering af æblebladhvepsen

(sammendrag)

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6 Spil: Fremtidens Landbrug (læs mere her)

Præsentation, spil:

Fremtidens Landbrug
Anna

(sammendrag)

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6  

Præsentation, spil:

Fremtidens Landbrug
Asger

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6  

Præsentation, spil:

Fremtidens Landbrug
Marianne

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6  

Præsentation, spil:

Fremtidens Landbrug
Michael

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6  

Præsentation, spil:

Fremtidens Landbrug
Pernille

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6  

Præsentation, spil:

Fremtidens Landbrug
Peter

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6  

Præsentation, spil:

Fremtidens Landbrug
Simon

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6  

Præsentation, spil:

Fremtidens Landbrug
Sofie

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6b   Regelpræsentation, Fremtidens Landbrug Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6d Bjarne Hansen Generationsskifte Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015
F6d Siebe Gorter Generationsskifte Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2015

Økologi

Gå til forsiden