Økologi-Kongres

SHOWS/MATERIALE 2021

Her kan du kunne finde indlægsholdernes præsentationer og materiale fra Økologi-Kongres 2021. Materialerne ligger som pdf. (Se materialer fra tidligere kongresser her)


PLENUM 1 Økologi – en robust løsning

A1: PLANTER: Robust planteavl – tager du udfordringen op?

A2: KVÆG: To tons lokalt økologisk protein pr. hektar fra græsmarken

A3: FJERKRÆ: 100 procent økologisk og lokal fodring af fjerkræ

A4: BIODIVERSITET: To tons lokalt økologisk protein pr. hektar fra græsmarken

A5: GRÆSPROTEIN: Græsprotein – et bæredygtigt lokalt foderprotein

B1: PLANTER: Bedre brug af efterafgrøder

B2: KVÆG: Lokalt dyrket protein og fedt til malkekøer

B3: FJERKRÆ: Restprodukter som foder til fjerkræ

B4: SKOVLANDBRUG: Skovlandbrug – en introduktion

  • PATRICK WORMS, President, European Agroforestry Federation, præsenterer perspektiverne for skovlandbrug under nordeuropæiske forhold – herunder hvordan produktionssystemet påvirker klima, miljø, dyrevelfærd og biodiversitet.

B5: FRUGT OG BÆR: Robust økologisk avl af frugt og bær

C1: PLANTER: Samdyrkning

C2: KVÆG: Ko og kalv sammen

C3: GRIS: Avl af robuste økologiske grise

C4: SKOVLANDBRUG: Skovlandbrug – status og potentiale under danske forhold

C5: AQUAKULTUR: Økologisk akvakultur – en niche i vækst til gavn for lokal og robust fødevareproduktion

D1: PLANTER: DM i jordfrugtbarhed

D2: KVÆG: Vejen til økologisk mælk og kød på 100 procent græs

D3: GRIS: Grovfoder og restprodukter til grise

D4: BIODIVERSITET: Biodiversitet på gårdniveau

D5: ROBUSTE ØKO-BEDRIFTER: Bæredygtighed og klimaneutralitet i praksis på Shimpling Park Farm

PLENUM 2 Cirkulært landbrug

E1: KLIMA: Kend dit klimaaftryk på bedriften

E2: CIRKULÆRT LANDBRUG: Resurser og kvalitet af recirkulerede restprodukter

E3: REGLER: Sådan påvirker nye regler de økologiske mark- og sædskifteplaner

E4: PLANTER: Planteprotein til humankonsum

E5: GENERATIONSSKIFTE OG EJERFORMER: Veje til et generationsskifte, der er til at betale

F1: KLIMA: Hvordan kommunikerer vi vores klimaindsats?

F2: CIRKULÆRT LANDBRUG: Fremtidens gødning til økologerne: Fra køkken til mark

F3: REGLER: Perspektiver for økologisk såsæd under nye regler

F4: PLANTER: Regenerativt jordbrug i en økologisk kontekst

F5: MARKED OG FORBRUG: Lokal fødevareforsyning

G1: KLIMA / KVÆG: Klimaoptimeret produktion af økologiske ungtyre

G2: CIRKULÆRT LANDBRUG: Recirkulering gennem biogas og organisering i leverandørforeninger

G3: REGLER: Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik

G4: PLANTER: Jordens frugtbarhed og mikrobiologi

G5: BIODYNAMISK: Biodynamisk dyrkning og revitalisering

PLENUM 3: Mere liv – større oplevelser i munden

 

ØKOLOGI-KONGRES 2023 • 21.-22. NOVEMBER PÅ VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER