Økologi-Kongres

SHOWS/MATERIALE 2023

Her kan du kunne finde indlægsholdernes præsentationer og materiale fra Økologi-Kongres 2023. Materialerne ligger som pdf. (Se materialer fra tidligere kongresser her)


PLENUM 1 • Drivkraft til nye løsninger

A1: PLANTER: Dyrk din egen gødning

A2: KVÆG: Bæredygtig økonomi med køer

A3: GRISE: Endnu bedre produktion af slagtegrise i åbne stalde

A4: MARKED: Økologi på den globale scene

A5: BIODYNAMISK JORDBRUG: Biodynamisk dyrkning – for vitalitet og sundhed i muld og mad

B1: EKSPERIMENTARIUM: Økologiens dilemmaer og mulige løsninger

B2: SÅDAN GØR JEG: Sådan gør jeg på bedriften

B3: SÅDAN GØR JEG: Sådan kom jeg i gang – fokus på finansiering

C1: LANDBRUGSPOLITIK: Økologi i EU’s landbrugspolitik

C2: KVÆG: Værdien af frisk græs som foder

C3: GRISE: Fodring af slagtegrise

C4: MARKED: Drivkræfter og barrierer for økologiens vækst

C5: GRØNT: Sådan får vi flere lokale, økologiske grønsager

D1: PLANTER: Potentialer ved anvendelse af forskellige efterafgrøder

D2: KVÆG: Hvad vi ved om ko-kalvsystemer, og hvordan vi kommer videre

D3: FJERKRÆ: Nye fodringsstrategier sikrer velfærd, skal-kvalitet og miljø

D4: MARKED: Foodservice – Sådan kommer du i gang med at levere til de offentlige køkkener

D5: FRUGT OG GRØNT: Hightech løsninger til produktion af økologisk frugt og grønt

PLENUM 2: Økologiens drivkraft – principper og værdier

E1: KLIMA: Økologi på klimadagsordenen

E2: CIRKULÆRT LANDBRUG: Fordobling af økologisk areal fordrer øget recirkulering

E3: SKOVLANDBRUG: Metoder, resultater og potentialer

E4: PLANTER: Regenerativt jordbrug

E5: GENERATIONSSKIFTE: Generationsskifte og ejerformer ved stærkt stigende jordpriser

F1: KLIMA: Virkemidler til lavere klimaaftryk i økologien

F2: CIRKULÆRT LANDBRUG: Jordens frugtbarhed skal plejes på flere måder

F3: BIODIVERSITET: Integration af landbrug og natur til fremme af biodiversitet

F4: PLANTER: Fremtiden for danskproducerede bælgfrugter

F5: SMÅSKALAPRODUKTION: Bedre vilkår for småskalabrug og nicheproduktion

G1: KLIMA / KVÆG: Midler til mindre metan fra økologisk kvæg

G2: CIRKULÆRT LANDBRUG: Jordens mikroliv – indikator og mål for en sund dyrkningspraksis

G3: BIODIVERSITET: Kommunikation, samarbejde og målrettede tiltag

G4: PLANTER: Den nyeste viden om dyrkning og anvendelse af lupiner

G5: DET GODE KONTROLBESØG: Det gode kontrolbesøg kommer ikke af sig selv

PLENUM 3: Drivkraft og vedholdenhed – selv i kriser

 

ØKOLOGI-KONGRES 2023 • 21.-22. NOVEMBER PÅ VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER