Økologi-Kongres

SHOWS/MATERIALE 2019

Her kan du finde indlægsholdernes præsentationer og materiale fra Økologi-Kongres 2019. Materialerne ligger som pdf. (Se materiale fra tidligere kongresser her)


PLENUM 1 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED JORDEN KALDER! HVAD GØR VI?

A1: KLIMA OG BÆREDYGTIGHED: Landmandens værktøjer til udvikling af bedriftens bæredygtighed

A2: PLANTER: Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer

A3: POLITIK: Økologiens status i EU efter 2021

A4: FRUGT OG GRØNT: Mobil grøngødning til frugt, bær og grønt

A5: KVÆG: Management skal sikre dyrevelfærd ved naturafgræsning

 • CAMILLA FLØJGAARD, Tenure Track Forsker på Aarhus Universitet, taler om, hvorfor græsning er vigtig for biodiversiteten, hvordan helårsgræsning versus sommergræsning og tilskudsfodring påvirker dyrenes græsning og dermed biodiversiteten og naturforvaltningen.
 • IBEN ALBER CHRISTIANSEN, kvægkonsulent i Økologisk Landsforening med speciale i dyrevelfærd, præsenterer naturafgræs-ningsdilemmaer, som har givet anledning til at arbejde med udviklingen af nyt vurderingsværktøj.

A6: KYLLINGER: Hvorfor skal forbrugerne købe din økologiske kylling?

A7: BIODYNAMISK: Biodynamiske resultater i praksis og forskning

A8: KOMMUNER: Økologi – en vækst-motor for regioner og kommuner

 • KIRSTEN LUND JENSEN, økologischef i Landbrug & Fødevarer, sætter økologien på dagsordenen og fortæller, hvordan kommunerne kan sætte skub i en økologiske omstilling i samarbejde med erhvervslivet.
 • PAUL HOLMBECK, politisk direktør i Økologisk Landsforening, giver sit bud på, hvordan økologi kan være nøglen til succes i kommuner og regioner.
 • JONAS KEIDING LINDHOLM interviewer borgmestre om, hvordan deres kommuner har arbejdet strategisk med økologi, hvad deres bevæggrunde har været for omstillingen, og hvilke resultater de har opnået.
 • FRANCISKA ROSENKILDE, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, hvor der bliver arbejdet ambitiøst med både klima og bæredygtighed. Hør hvordan økologien også har fået en særlig plads i denne dagsorden.
 • CARSTEN RASMUSSEN, borgmester i Lejre kommune, hvor økologien er indarbejdet i alle kroge af kommunen.
  Carsten fortæller om det målrettede arbejde med økologien og de resultater, kommunen har opnået med økologien.
 • KAI O. ANDERSEN, næstformand for klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune, hvor den økologiske omstilling er forholdsvis ny. Hør om deres bevæggrunde, og hvad der fik dem til at gå i gang.Se powerpoints

 

B1: KLIMA OG BÆREDYGTIGHED: Klimaberegnings-værktøj på gårdniveau

B2: PLANTER: Behovet for økologisk planteproduktion til konsum

B3: JORDEN: Brug dræning og afvanding aktivt for at øge jordens frugt-barhed

B4: FRUGT OG GRØNT: Robuste sorter af æbler og pærer – og nye æblesorter fra kerner

B5: KVÆG: Mere græs i fodring af kvæg

B6: GRIS: Smittepres og økologiske smågrise

B7: NÆRINGS-STOFFER: Hold på ammoniakken

B8: KOMMUNER: Cases fra kommuner, der bruger økologi aktivt (I)

 • PEDER BLIGAARD, landbrugschef, Økologisk Landsforen-ing, fortæller om omlægningstjekket, hvor 29 kommuner har brugt omlægningstjekket aktivt i indsatsen for at beskytte drikkevandsressourcerne. Hør om erfaringerne.
 • JULIE CHERONO SCHMIDT HENRIKSEN, land-brugsfaglig projektleder i Økologisk Landsforening, arbejdede på projektet Klimalandmand. Hør hvordan landbruget endte med at bidrage til kommunernes klima-planer og uddannede kommunale konsulenter til at løse klima-problemstillinger i landbruget.
 • LINDA UDKLIT, projektkonsulent, økologi og natur i AgriNord, arbejder med ’Green Cities’ og fortæller om, hvordan økologien kan bidrage til mere natur i kommunen.
 • TINA UNGER, klima- og bæredygtighedskonsulent i Lejre Kommune, fortæller om erfaringerne, fra dengang Lejre satte sig for at undersøge, hvor langt man kan komme ved at tænke økologi ind i alle områder af kommunen. Tina deler ud af sine erfaringer om arbejdet med omlægning og branding af Lejre som den ´Økologiske kommune`.
 • SVEN BRODERSEN, direktør på Gram Slot, giver os et indblik i, hvordan økologi kan bidrage til erhvervslivet. Gram Slot driver i dag 2500 hektar økologisk landbrug og er en virksomhed i stærk vækst, der vægter det lokale samarbejde højt.
 • MARIANNE DITTMANN, sektionsleder og projektleder for Det Økologiske Spisemærke i Fødevarestyrelsen, inviterer os alle med til fejringen af de økologiske spisemærker, som fylder 10 år. Kom og hør om, hvor langt de er kommet.
 • JETTE EGGERS, køkkenleder i Odense Kommune. Jette tog sit personale med ud på en rejse igennem den økologiske omlægning. Hør hvordan det gik, og bliv klogere på, hvordan økologien kan påvirke trivslen på arbejdsplad-sen.
 • BIRTE BRORSON, er specialist i økologisk omlægning og fortæller, hvor nemt man komme i gang med at omlægge sit køkken til økologi.
 • SØREN EJLERSEN, er bl.a. kendt for at være medstifter af Haver til Maver – et koncept ca. halvdelen af de danske kommuner samarbejder med. Det er her børn får økologisk jord under neglene og oplever at dyrke deres egne grøn-sager fra bunden. Skal jeres skoler også være med?Se powerpoints

 

C1: KLIMA OG BÆREDYGTIGHED: Boost naturen på bedriften

C2: PLANTER: Potentialet for dyrkning af plante-protein til konsum

C3 PLANTER: Økologisk skovland-brug i Danmark – erfaringer og fremtid

C4: FRUGT OG GRØNT: Frugt og bær: Behov, regler og tilskuds- muligheder

C5: KVÆG: Malkekøers længere holdbarhed – fordele og ulemper

C6: GRIS: Harmoniareal til økologisk grise- produktion

C7: NÆRINGSSTOFFER: Biogas: Landmands- erfaringer, udfordringer og bæredygtighed

 • KRISTIAN LUNDGAARD-KARLSHØJ fra Ausumgaard, Hjerm, fortæller, hvorfor han har valgt at blive økolog med bio-gasproduktion. Han vil vise et af de nye eksempler på etablering af biogasproduktion, der skal understøtte en bæredygtig økologisk planteproduktion.
 • BRUNO SANDER NIELSEN, faglig direktør i Foreningen Biogasbranchen, fortæller om klimagevinster ved økologisk biogas.

C8: KOMMUNER: Løsningsgalleri fra B8

C9: MAD: Sanselig, økologisk gastronomi

 • KENNETH TOFT-HANSEN er kok og indehaver af Svinkløv Badehotel. I 2018 vandt han guld i den verdensberømte og prestigefyldte kokkekonkurrence Bocuse D’Or. På mødet fortæller han, hvordan han vurderer råvarernes ’gastronomiske kvalitet’ samt giver kokkens syn på udfordringer i forbindelse med leverancer.
 • NICOLAJ CHRISTIANSEN, køkkenchef på restaurant Tree Top på Hotel Munkebjerg, beskriver, hvad det betyder selv at kunne udvælge friske grøntsager på det lokale biodynamiske gartneri hele året.

 

D1: KLIMA OG BÆREDYGTIGHED: DK2020: 20 danske kommuner skal leve op til Paris-aftalen Hvad med landbruget?

D2: PLANTER: Fremtidens økologiske sorter

D3: PLANTER: Økologiske sukkerroer og foderroer

D4: PLANTER: Nye skimmelresistente kartoffelsorter

 • PETER KEIJZER, Program coordinator Breeding & Innovative Crops and Cropping, Louis Bolk Instituut, Holland, fortæller om succesen med forædling af nye kartoffelsorter.

D5: KVÆG: Holistisk afgræsning

 • ROB HAVARD, engelsk økolandmand, vil tale om: Way working with mob grazing – benefits and learnings.
 • MICHAEL KJERKEGAARD, formand for foreningen for Holistisk PLanlagt Afgræsning (HOPLA), vil fortælle om, hvordan foreningen arbejder aktivt med holistisk afgræsning i Danmark.

D6: HUSDYR: Mobil produktion af gris og fjerkræ

D7: NÆRINGSSTOFFER: Recirkulering af hus-holdningsaffald

D8: KOMMUNER: Hvordan omstilles kommunen – og hvordan får vi alle med?


PLENUM 2: JORDEN DYRKNINGSMETODER FOR KULSTOF, KLIMA OG BIODIVERSITET


E1: JORDEN: Mere kulstof i din jord

E2: KVÆG: Samvær mellem ko og kalv

E3: HUSDYR: Produktion af græsprotein i praksis

E4: KLIMA OG BÆREDYGTIGHED: Europæiske erfaringer med næringsstofforsyning, plastik og andre input til gården

E5: MARKED OG FORBRUG: Hjerte, holdning og handling

E6: TEKNOLOGI: Digitaliseringens muligheder for økologien

E7: MAD: Økologi og vores sundhed

 • CHARLOTTE LAURIDSEN, professor på Aarhus Universitet, går i dybden med, hvorfor det er så komplekst at undersøge ef-fekterne af kost, og hvad forskningen kan sige om sundhedseffekterne af økologisk kost, herunder de sunde indholdsstoffer.
 • HELLE RAUN ANDERSEN, lektor, SDU, giver indblik i, hvad forskningen kan sige om mulige helbredseffekter af forureningsstoffer i ikke-økologiske fødevarer, primært med fokus på pesticider.
 • JACOB LUND ORQUIN, professor på Aarhus Universitet, bidrager med viden om forbrugernes adfærd, værdier og præfe-rencer og svarer på, hvad forbrugernes opfattelse er af økologiske fødevarer ud fra et sundhedsperspektiv.
 • LISBETH MOGENSEN, lektor på Aarhus Universitet, deler viden om, hvordan man som forbruger kan reducere sit klima- aftryk og spise mere bæredygtigt ved at følge de officielle kostråd.

E8: DIALOG I KÆDEN: Direkte afsætning med REKO Ring – vejen til lokal, frisk mad med god økonomi

 • LISA BJØRNLUND STRANDMARK, REKO Ring Køge, fortæller om REKO’s model for et fødevarefællesskab, der har vundet genklang i hele Norden. Lisa deler sine erfaringer fra REKO Ring Køge – kom og hør hvilke styrker og muligheder fællesskabs-modellen tilbyder.
 • TANJA HÖPER, REKO Ring København, fortæller os, hvordan det er at være det nyeste skud på stammen i REKO-familien.
 • TRINE KREBS, Frugtformidlingen, vil være facilitator og sørge for at stille skrapt på Foodservice-markedet og de nye afsætningsmuligheder.
 • ANDERS NICOLAJSEN, markedskonsulent, Landbrug & Fødevarer, Afsætning, Ernæring & MarkedsudviklingDialog i kæden

 

F1: JORDEN: Reduceret jordbearbejdning

F2: KVÆG: Økologisk mælkeproduktion uden brug af antibiotika

F3: HUSDYR: Aflivning af kvæg og grise på bedriften – muligheder og begrænsninger

F4: KLIMA OG BÆREDYGTIGHED: Økologiens indvirkning på global fødevareforsyning

F5: MARKED OG FORBRUG: Danmark som økologibrand

F6: MARKED OG FORBRUG: Tilpasning af markedsbalancen for økologisk produktion

F7: PÅ GÅRDEN: Kom godt i gang med generationsskiftet

 


 

G1: JORDEN: Kompostering – praktiske metoder og erfaringer

G2: KVÆG: Praktiske eksempler på produktion af økologiske ungtyre

G3: KLIMA OG BÆREDYGTIGHED: En vej til mere klimavenlig økologi

G4: KLIMA OG BÆREDYGTIGHED: Klimaet – en trussel mod fremtidens morgenkaffe?

 • THADDEO KAHIGWA TIBASIMA, ph.d.-studerende, SATNET, Uganda og Wiens Universitet, fortæller om, hvordan klimaforandringerne påvirker kaffebøndernes liv i Uganda. Thaddeo skriver ph.d. om kaffe og har i mange år arbejdet med økologiske kaffebønder.
 • SØREN STILLER MARKUSSEN, barista, Stiller’s Coffee, importerer og forarbejder kaffe, når han ikke vinder store priser både nationalt og internationalt. Søren vil tale om, hvordan arbejdet med kvalitet, både i dyrkning og håndtering, kan blive fremtidens løsning, så skøn økologisk kaffe stadig kan drikkes af kaffetørstige danskere.

G5 MARKED OG FORBRUG: Fremtidens økologiske fødevareproduktion – hvor er vi på vej hen?

G6: TEKNOLOGI: Markrobotter for økologer

G7: MAD: Skal småskalapakken bane vejen for vilde råmælksoste og et mangfoldigt liv på landet?

G8: Biologisk bekæmpelse på de store markflade