Økologi-Kongres 2015 - Årets økologi-begivenhed

 

 

Sammendrag 2011

Møde Oplægsholder Oplæg Sammen-
drag
Power-point
Plenum 1 Anne Skare Nielsen Fremtidens økologi: Dekadent eller intelligent? Skal vi lave det kunderne vil have, eller det verden virkeligt har brug for?
Videopræsentation Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
Plenum 2 Inge Lis Dissing

Farmer Field Schools i Vest-Uganda med fokus på fødevaresikkerhed, økologi og samarbejde i familier og lokalsamfund.
- FFS-konceptet
- Agro-økologi og fødevareproduktion på lokalt plan
- Social kapital og bæredygtighed

Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
Plenum 2 Niels Halberg Økologi – luksus på de sultendes bekostning?
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
Plenum 3 Bernd Horneburg, Tyskland Resultater af og muligheder og udfordringer for økologisk planteforædling Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
Plenum 3 Anders Lund Hvorfor har vi brug for økologisk såsæd Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
Plenum 3 Anders Borgen Hvordan kan økologerne arbejde med udvikling af
egen genpulje – og hvorfor skal de?
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
(link til ekstern hjemme-
side)
Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
Pleum 4 Merete Holst Nyt Nordisk Køkken på tallerkenen – sådan kan vi arbejde sammen om det!   Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A1 Mette Touborg Lejre Kommune og initiativet ”Økologisk Matrixbrug Lejre”   Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A1 Henning Hervik Øko-Bornholm – samarbejde mellem producenter, forarbejdning og afsætning
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A2 Erik Kristensen 24 landmænd tog klimaudfordringen op, sådan går det   Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A2 Kresten Degn Klimaudfordringen på min ejendom som mælkeproducent Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A2 Torben Matthiesen Klimaudfordringen på min ejendom som Planteavler
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
A2 Pernille Plantener Ideer til 34 konkrete indsatser fra Klimakataloget
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A3 Flemming Birch De 4 vigtigste sekunder for dine produkter
- en typisk forbruger bruger fire sekunder på at beslutte sig til, om hun vil købe en vare i et supermarked. Derfor er emballagen altafgørende.
  Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A3 Thomas Kjær Emballagedesign, hvad virker hos forbrugerne Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A4 Niels Finn Johansen 100 pct. fodring af svin og fjerkræ, muligheder og begrænsninger
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A4 Torben Jensen Sådan ser jeg mulighederne for dansk protein i foderet
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A5 Klaus G. Grunert Smag og Kvalitet – kan det måles, vejes, udvikles?
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
A6 Bjarne Schmidt Bjerg Miljø og godkendelse af en komposteringsstald
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
A6 Ilka Klaas Kokomfort i komposteringsstald
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
A6 Thorkild Nissen Indretning og økonomi i komposteringsstald
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
B Aage Dissing Økologiprincipperne – kernen i vores holdninger Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C1 Richard de Visser Gør gødskning af dine grønsager til dit fokus 2012
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C1 Sander Bernaerts Brug af faste kørespor og GPS, erfaringer fra Holland (oplæg på engelsk)
  Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C1 Lars Møller Nematoder; et stigende problem Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C2 Birthe Holt Vores kunder tager ansvar, betaler forud og høster selv Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
C2 Christian Coff Erfaringer fra 10 år med det forbrugerejede landbrug Brinkholm
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
C3 Lisbeth Frank Hansen Dyrk kulstofindholdet i jorden Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C3 Per Schjønning Dyrkningsmetodernes indflydelse på jordens struktur og vandhusholdning

Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
(sammen-
drag)

Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
(NFJ-seminar)
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
(Research-
Media)

Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C4 Thorkild Nissen Økologi på alle landbrugsskoler og alle uddannelsestrin
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C4 Lars Pehrson Alternative etableringsformer
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C4 Rasmus Winther Henneberg og Kenneth Højland Nyetableret for en million Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C5 Hans Erik Jørgensen Gode robuste racer på min bedrift
  Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C5 Tove Serup Udviklingsarbejdet med mindre dødelighed og robuste pattegrise Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
C6 Flemming Haugaard Mit bud på konkurrence- og bæredygtig økologisk ægproduktion i Danmark
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
C6 Sybille Kyed Status vedr. revisionen af EU’s regler for økologisk fjerkræ
  Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
C7 Jens Chr. Skov Effektive efterafgrøder til afgræsning
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
C7 Jørn Lund Kristensen Frøproduktion med får som hjælpere
 
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
C7 Hans Jørgen Krogh Samarbejde med mælkeproducenter i praksis – det kan økologerne lære af Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
C8 Mette Vaarst Øget sundhed og velfærd i malkekvægsbesætningerne med landmanden som ”aktiv planlægger”
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
C8 Erik Andersen Afgræsning og malkning – udfordringer og løsninger!
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
C8 Troels Kristensen Klimabelastningen fra kvægbrug - fodring og produktionsstrategier
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
C9 Mette Meldgaard Det brede i det smalle - smagsudforskning fra praksis Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
D1 Sinne Smed Økologiske fødevarer – hvor bevæger forbrugerne sig hen?
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
D1 Kirsten Brandt Sundhedsgevinster ved at spise økologisk frugt og grønt Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
D1 Kristian Holst Laursen Et økologisk fingeraftryk – hvad siger forskningen om økologisk kost og sundhed? Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
D2 Kurt Möller Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO2-neutralt – eller vil det gå ud over jordens humusindhold?

Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
(dansk)


Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011

(english)

Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
(dansk)


Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
(english)

D2 Peter Eriksson Svenske erfaringer med biogasproduktion og opgradering til kørselsbrændstof

Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011

Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
(bilag)

Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
D2 Erik Fog og Michael Tersbøl Økologi og biogas – hvor langt er vi i Danmark? Kort status Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
D3 Rasmus Klim Christensen Hvad er mine rettigheder og pligter ved kontrolbesøg (gælder for alle typer kontrol)
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D3 Inger Anneberg Psykologien mellem mennesker under et kontrolbesøg, og hvordan undgår man spændinger mellem kontrollør og landmand i vanskelige kontrolsituationer Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
D3 Gitte Vinther Det effektive kontrolbesøg – det kan landmanden gøre Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
D4 Ole Bloch Engellyst Økologernes øko-politiske vision 2011 Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
(Referat af workshop)
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
D4 Kirsten Lund Jensen Landbrug & Fødevarers økologivision Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
D4 Rikke Lundsgaard Danmark Naturfredningsforening visioner om økologi
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
D5 Mads Kinch Clemmesen Perspektiver og nye muligheder for fremtidens generationsskifter i landbruget Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D6 Jesper Leegaard Sådan giver vi bedre vilkår for fugle på Billeslund Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D6 Marie Louise Simonsen Erfaringer med rådgivning om naturpleje hos økologer
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
D6 Verner Andersen

Mangfoldighed er grundlaget for en sund frugtavl

Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E1 Bjarne Mahler Schou Det biobaserede samfund – muligheder for de økologiske jordbrug
  Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E1 Jørgen E. Olesen En kort redegørelse for klimaets forandring – vind, vand og varme Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E2 Katarina Wolf Økologi i Sverige Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E2 Flemming Duus Mathiesen Økologi i Polen
  Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011
E2 Poul Ottosen Økologi i Tyskland
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E2 Søren Skafte Økologi i Italien
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E3 Lars Stoumann Jensen Mere optimal udnyttelse af forfor og kalium i såvel jord som alternative kilder
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E3 Margrethe Askegaard Fosfor og kaliumbalancer nu og i fremtiden
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E4 Lone Saaby L&F’s holdning til reformen af EU’s landbrugspolitik  - herunder prioriteringen af økologien   Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E4 Evald Vestergaard Fra landbrugsstøtte til betaling for offentlige goder   Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E5 Klaus Loehr-Petersen Biodynamiske principper og resultater
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
E5 Verner Andersen Sådan bruger jeg de biodynamiske præparater Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011  
E6 Sven Hermansen Status på viden om rodukrudt nu og hvad er rodukrudt udtryk for?
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011
E6 Bo Melander Status på viden om rodukrudt nu og hvad er rodukrudt udtryk for?
Sammendrag til download, Økologi-Kongres 2011 Powerpoint til download, Økologi-Kongres 2011

Økologi

Gå til forsiden