Økologi-Kongres

UDSTILLINGER

Praktiske oplysninger om udstillingen på Økologi-Kongres 2019

Som på tidligere Økologi-Kongresser er der mulighed for, at virksomheder, organisationer, forskere, projekter m.v. fra den økologiske sektor kan udstille på kongressen. På standene kan gæsterne ved selvsyn orientere sig i den mangfoldighed af produkter, organisationer, forskningsprojekter, firmaer og nyskabelser, der findes inden for det økologiske område. På den måde er udstillingen et vigtigt direkte visuelt supplement til den inspiration, som kongressen giver.

Mulighederne for udstillinger som bemandede stande og posterudstillinger er endnu ikke fastlagt. Hvis du vil informeres om mulighederne, når de er klar, så send en mail til Henrik Buus hbf@seges.dk.