Økologi-Kongres

UDSTILLINGER

Praktiske oplysninger om udstillingen på Økologi-Kongres 2017

Som på tidligere Økologi-Kongresser er der mulighed for, at virksomheder, organisationer, forskere, projekter m.v. fra den økologiske sektor kan udstille på kongressen. På standene kan gæsterne ved selvsyn orientere sig i den mangfoldighed af produkter, organisationer, forskningsprojekter, firmaer og nyskabelser, der findes inden for det økologiske område. På den måde er udstillingen et vigtigt direkte visuelt supplement til den inspiration, som kongressen giver.

Udstillingen er gratis at besøge for gæsterne, bemandet i pauserne, og den vil på Comwell, Kolding findes i lobbyen mellem den store teatersal og området, hvor der serveres kaffe. I modsætning til tidligere er udstillerne fordelt mere spredt, men ved alle standpladser er der stor trafik af deltagere på vej til/fra kongresmøder, kaffeområder eller frokostområder.

1. Bemandede stande

Udstillingen vil primært bestå af et begrænset antal åbne, uopbyggede stande, hvor udstillere får tildelt et område til sin stand. Vi forventer, at standene primært vil bestå af bord, disk, roll ups og lign. Udstillingen kan kun bemandes af deltagere, som er tilmeldt kongressen. Den endelige udformning af udstillingen og fordeling af standene sker kort før kongressen.

Standstørrelser

  • Åben stand 2×3 meter med eget udstillingsudstyr, evt. smagsprøver, ikke-støjende video/slideshows (adgang til 220V forefindes – medbring selv forlængerledning). Pris: 2.500 excl. moms. (OBS UDSOLGT)
  • 2 standard roll-ups + mindre pjeceholder. Pris: 1.500 excl. moms.
  • Maskinudstilling udendørs ved indgangen eller med adgang direkte fra udstillingsområderne. Udstillingen kan være separat eller i forbindelse med en stand i udstillingsområderne. Ganske få pladser. Pris efter nærmere aftale.

Standene skal være klar onsdag den 29. november kl. 08.30. Det er muligt at klargøre og opstille standene tirsdag den 28. november fra kl. 17.30-20.00 og onsdag den 29. november fra kl. 7.00-8.30. Ønskes tid herudover, skal dette aftales på forhånd med arrangøren. Standene nedtages torsdag den 30. november fra kl. 14.45-18.00

2. Posterudstilling 

Forskningsresultater og faglige projekter kan derudover fremvises i forbindelse med kongressen i særlige områder. Hver forsker og projekt kan max. opstille 1 standard roll-up. Opstillingen sker i samråd med udstillingskoordinatoren, og udstilleren skal være tilmeldt kongressen som deltager. Opstilling kan ske kort før kongressen, dvs. fra onsdag den 29. november fra kl. 7.00-8.30.

Det er gratis at deltage med en roll-up på posterudstillingen, men der er et begrænset antal pladser.

Bestilling af stande sker efter først-til-mølle-princippet og senest d. 14. november 2017.

For yderligere information og tilmelding kontakt:

Udstillingskoordinator Asmund Birkals
udstilling.okologikongres@gmail.com

T 7175 6007