INFORMATIONER TIL SPONSORER

Bliv synlig som sponsor på Økologi-Kongres 2019

Sponsorer er helt afgørende for kongressens økonomi og afvikling. Det økonomiske løft medvirker til at holde deltagergebyret på et rimeligt niveau, så flere har mulighed for at deltage til gavn for den økologiske udvikling i Danmark. Sponsorer bliver profileret meget synligt for de forventede omkring 850 kongresdeltagere.

Sponseringsmulighederne for kongressen er endnu ikke fastlagt. Hvis du vil informeres om mulighederne, når de er klar, så send en mail til Henrik Buus hbf@seges.dk.